Znamy już listę osób wstępnie przyjętych na wolontariat w fokarium. Jak co roku było cztery razy więcej zgłoszeń niż mamy dla Was miejsc!
Dziękujemy za ogromne zainteresowaniem wolontariatem!

Tu znajdziecie LISTĘ WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH OSÓB na turnusy 2021 – zobacz listę.
Teraz ważna informacja. Zaczynamy II ETAP REKRUTACJI osób, które zostały zakwalifikowane. A zatem:
– Jeśli na liście jest Twoje nazwisko, prosimy o mailowe potwierdzenie
udziału w danym turnusie – wolontariat.hel@ug.edu.pl
– Potwierdzenia przyjmujemy do 19 maja, do północy – TYLKO MAILOWO!
– Kto nie zmieści się w terminie i nie potwierdzi udziału zostanie wykreślony z listy
– Jeśli nie możesz/nie chcesz wziąć udziału w wytyczonym terminie po prostu nie pisz do nas
– Po 19 maja – w przypadku braków osobowych na turnusach – uzupełnimy listę – będziemy
dzwonić do wybranych osób
– 24 maja pojawi się tu ostateczna LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA WOLONTARIAT LETNI 2021.